Duurzame warmte.Met hernieuwbare energiebronnen.

Milieubewust en zuinig:
Regeneratieve verwarming.

Warmtepompen zetten thermische energie die in de omgeving is opgeslagen om in warmte in plaats van gas of olie te verbranden. Lucht, aarde en water dienen als warmtebronnen. Thermische zonne-energie is perfect voor het verwarmen van warmwater en ter ondersteuning van de warmtevoorziening – een ideale regeneratieve aanvulling voor zowel warmtepompen als condensatiesystemen.

Solar systemen.
Gebruik de kracht van de zon.

Weishaupt zonnecollectoren zijn ideaal als aanvulling op condensatiesystemen en warmtepompen. De collectoren zijn robuust en weerbestendig. Ze zijn zowel geschikt om het warmwater te verwarmen als om de warmtevoorziening te ondersteunen. Met een gecombineerd systeem voor verwarmingsondersteuning of warm tapwater kan tot 30% van het jaarlijkse brandstofverbruik worden bespaard.

Productvoordelen

Gebruik van de zon als gratis energiebron
Overname van warmwaterverwarming en verwarmingsondersteuning
Robuust en weerbestendig

Veelgestelde vragen

Zijn er Subsidie mogelijkheden voor thermische zonne-energie?

De promotie van thermische zonne-energie is divers. Thermische zonnecollectorsystemen worden in veel Provincies en ook door de overheid aangemoedigd met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Hoe kan een Weishaupt solarsysteem het beste worden gebruikt?

Er zijn twee verschillende manieren om een Weishaupt solar installatie te gebruiken.
Voor warmwaterondersteuning: Voor een goede zonne-opbrengst is een exacte zuidoriëntatie van het collectoroppervlak met een dakhelling van 45 graden optimaal. Maar slechts in zeldzame gevallen kan aan beide vereisten tegelijkertijd worden voldaan. Afwijkingen worden gecompenseerd door het collectoroppervlak te vergroten.
Voor verwarmingsondersteuning: voor een zonnesysteem met extra verwarmingsondersteuning is een aparte planning van de collectorgrootte en de benodigde zonne-opslagtank noodzakelijk. Door de grotere warmtevraag door de extra verwarmingsondersteuning zijn het collectorveld en de zonne-energieboiler groter gedimensioneerd. Dit resulteert in een zonnedekkingsgraad voor verwarming en warm water van maximaal 30%, wat betekent dat de verwarmingskosten tot 30% kunnen worden verlaagd.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een verwarmingssysteem dat energie uit de omgeving haalt. De grond, de lucht of het grondwater kunnen als energiebron worden gebruikt. Via een koelcircuit in de warmtepomp wordt de omgevingsenergie naar een hoger temperatuurniveau gebracht dat geschikt is voor het verwarmen van een gebouw. Idealiter onttrekt een warmtepomp tot 75% van de warmte aan de omgeving om het hele gebouw te verwarmen. De overige 25% is afkomstig van elektrische energie die de warmtepomp nodig heeft om het koudemiddel te comprimeren.

Wat betekent COP?

Wanneer er bij warmtepompen gesproken wordt over een COP (Coefficient Of Performance), dan bedoelen we het zogenaamde prestatiecijfer, dat de prestatie van een warmtepomp onder gestandaardiseerde condities aangeeft. Het is echter geenszins gelijk te stellen met de SCOP, de seizoens prestatiefactor, die betrekking heeft op de efficiëntie van het totale systeem in het individuele gebouw. Om de prestatiecijfers en dus warmtepompen vergelijkbaar te maken, moeten de basiseisen identiek zijn. D.w.z. de meetstandaard en de meetomstandigheden moeten gelijk zijn. De COP van een luchtwarmtepomp gemeten met A2 / W35 (dus een luchttemperatuur van 2 ° C en verwarmingswater tot 35 ° C) is lager dan bij A7 / W35. Een vergelijking zou niet mogelijk zijn.

Is er financiële steun voor het bouwen van mijn nieuwe verwarmingssysteem?

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde