Duurzaam verwarmen. Met de kracht van de zon.

Weishaupt vlakke zonnecollectoren WTS-F1.

Weishaupt zonnecollectoren voor indak-montage worden in de dakbedekking geïntegreerd. Zo passen de collectoren perfect in de architectuur van het huis. En dit met flexibele toepassingsmogelijkheden: voor verwarmingsondersteuning of voor de bereiding van sanitair warm water met zonne-energie.

Documentatiefolders.
Gedetailleerd, uitgebreid, interessant.

Veelgestelde vragen over: Zonnesystemen

Zijn er Subsidie mogelijkheden voor thermische zonne-energie?

De promotie van thermische zonne-energie is divers. Thermische zonnecollectorsystemen worden in veel Provincies en ook door de overheid aangemoedigd met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Hoe kan een Weishaupt solarsysteem het beste worden gebruikt?

Er zijn twee verschillende manieren om een Weishaupt solar installatie te gebruiken.
Voor warmwaterondersteuning: Voor een goede zonne-opbrengst is een exacte zuidoriëntatie van het collectoroppervlak met een dakhelling van 45 graden optimaal. Maar slechts in zeldzame gevallen kan aan beide vereisten tegelijkertijd worden voldaan. Afwijkingen worden gecompenseerd door het collectoroppervlak te vergroten.
Voor verwarmingsondersteuning: voor een zonnesysteem met extra verwarmingsondersteuning is een aparte planning van de collectorgrootte en de benodigde zonne-opslagtank noodzakelijk. Door de grotere warmtevraag door de extra verwarmingsondersteuning zijn het collectorveld en de zonne-energieboiler groter gedimensioneerd. Dit resulteert in een zonnedekkingsgraad voor verwarming en warm water van maximaal 30%, wat betekent dat de verwarmingskosten tot 30% kunnen worden verlaagd.

Is er financiële steun voor het bouwen van mijn nieuwe verwarmingssysteem?

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde