Weishaup branders & stikstofbeleid

Het loopt storm op aanvragen en projecten voor ‘(ultra) low NOx’-branders vanwege het stikstofbeleid vanuit de overheid. Bij uitbreiding van de productie mag niet meer worden uitgestoten dan de huidige vergunning. Dan zit er maar 1 ding op overstappen op installaties met een lagere uitstoot. Monarch biedt dit met de PLN en LN-branders. Deze branders zijn zo geconstrueerd, dat de temperatuur van de vlam in een gebied valt waar minder vorming van NOx plaatsvindt. Met deze brandertechniek kunnen we de helft van de wettelijke eis realiseren.