Universele energiebundels tot 32.000 kW. Krachtige hoog-vermogen-branders.

De Weishaupt branders WK (tot 32.000 kW)

De branders van de bouwreeks WK zijn de krachtigste van alle Weishaupt branders. Met een vermogen tot 32.000 kW werden ze vooral ontworpen voor complexe toepassingen in de industrie. De modulaire opbouw met externe ventilator maakt de individuele aanpassing aan alle werkingsvereisten mogelijk. WK-branders zijn beschikbaar als gas-, stookolie of combibrander.

Documentatiefolders.
Gedetailleerd, uitgebreid, interessant.

Veelgestelde vragen over:

“Goed verwarmen” – wat betekent dat tegenwoordig?

Er zijn vier punten waar u op moet letten bij het goed verwarmen:
1. De selectie van de juiste moderne en efficiënte verwarmingstechniek is belangrijk, zodat de verwarmingskosten het huishoudbudget niet opeten.
Warmteopwekkers in huis moeten zo min mogelijk bijdragen aan de vervuiling van het wereldklimaat.
2. Bij modernisering of aanschaf van een nieuwe is het belangrijk om een betrouwbare kwaliteit te waarborgen om een duurzaam functionerende verwarmingsinstallatie te garanderen.
3. Het verwarmingssysteem moet precies zijn afgestemd op de persoonlijke leefomgeving – het productaanbod en de verschillende combinatiemogelijkheden maken enkele individuele oplossingen mogelijk.
Advies van een betrouwbare specialist in combinatie met de juiste producten is de basis om goed te kunnen verwarmen.

Een goed verwarmingssysteem moet “zuinig” werken. Zijn er dan grote verschillen tussen toen en nu?

En hoe! Als het gaat om energiebesparing vandaag, gaat het enerzijds om het beschermen van uw eigen portemonnee door zo min mogelijk energie te gebruiken en anderzijds om het beschermen van eindige bronnen.
Welke energiebron er ook wordt gebruikt (zon, thermische energie uit aarde, water en lucht of gas, olie en elektriciteit) – aan de orde van de dag is “efficiëntie verhogen”.
Vaak worden grote hoeveelheden ongebruikte energie simpelweg met verouderde techniek uit de schoorsteen gejaagd. Moderne verwarmingssystemen zoals olie- of gascondensatietechniek of warmtepompen kunnen het energieverbruik enorm verminderen. Minder energie betekent ook minder uitstoot.

Weishaupt condensatieketel met een rendement van 110%. Hoe werkt het?

Een verwarmingssysteem met condensatietechnologie is in staat, dankzij het speciale ontwerp van het warmtewisselaaroppervlak, niet alleen de verbrandingswarmte, maar ook de verdampingswarmte aan de uitlaatgassen te onttrekken en naar het verwarmingssysteem te leiden. De uitlaatgassen condenseren in de warmtewisselaar en geven de ontstane warmte af aan het verwarmingssysteem. Hierdoor overschrijdt het berekende rendement de theoretische limiet van 100%.

Heeft het zin om een olieverwarmingssysteem te vervangen door een nieuw oliecondensatiesysteem als onderdeel van een modernisering?

Ja, dat is volkomen logisch. Ter verduidelijking: In het verleden werkten ketels met een constant hoge keteltemperatuur van bijvoorbeeld 70 ° C. De kamertemperatuur werd geregeld via regel- of thermostaatkranen. Doordat de ketels het hele jaar door in bedrijf waren om naast de verwarmingsbehoefte in de zomermaanden ook in de warmwaterbehoefte te voorzien, traden er zeer hoge energieverliezen op. Het vervangen van de verouderde ketels loont ondanks eventuele thermische isolatie die achteraf is aangebracht. Gerealiseerde voorbeelden laten zien dat door vervanging van de verwarmings- en regeltechniek een totale besparing tot 30% mogelijk is ten opzichte van verouderde ketels.

Zijn er Subsidie mogelijkheden voor thermische zonne-energie?

De promotie van thermische zonne-energie is divers. Thermische zonnecollectorsystemen worden in veel Provincies en ook door de overheid aangemoedigd met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Hoe kan een Weishaupt solarsysteem het beste worden gebruikt?

Er zijn twee verschillende manieren om een Weishaupt solar installatie te gebruiken.
Voor warmwaterondersteuning: Voor een goede zonne-opbrengst is een exacte zuidoriëntatie van het collectoroppervlak met een dakhelling van 45 graden optimaal. Maar slechts in zeldzame gevallen kan aan beide vereisten tegelijkertijd worden voldaan. Afwijkingen worden gecompenseerd door het collectoroppervlak te vergroten.
Voor verwarmingsondersteuning: voor een zonnesysteem met extra verwarmingsondersteuning is een aparte planning van de collectorgrootte en de benodigde zonne-opslagtank noodzakelijk. Door de grotere warmtevraag door de extra verwarmingsondersteuning zijn het collectorveld en de zonne-energieboiler groter gedimensioneerd. Dit resulteert in een zonnedekkingsgraad voor verwarming en warm water van maximaal 30%, wat betekent dat de verwarmingskosten tot 30% kunnen worden verlaagd.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een verwarmingssysteem dat energie uit de omgeving haalt. De grond, de lucht of het grondwater kunnen als energiebron worden gebruikt. Via een koelcircuit in de warmtepomp wordt de omgevingsenergie naar een hoger temperatuurniveau gebracht dat geschikt is voor het verwarmen van een gebouw. Idealiter onttrekt een warmtepomp tot 75% van de warmte aan de omgeving om het hele gebouw te verwarmen. De overige 25% is afkomstig van elektrische energie die de warmtepomp nodig heeft om het koudemiddel te comprimeren.

Wat betekent COP?

Wanneer er bij warmtepompen gesproken wordt over een COP (Coefficient Of Performance), dan bedoelen we het zogenaamde prestatiecijfer, dat de prestatie van een warmtepomp onder gestandaardiseerde condities aangeeft. Het is echter geenszins gelijk te stellen met de SCOP, de seizoens prestatiefactor, die betrekking heeft op de efficiëntie van het totale systeem in het individuele gebouw. Om de prestatiecijfers en dus warmtepompen vergelijkbaar te maken, moeten de basiseisen identiek zijn. D.w.z. de meetstandaard en de meetomstandigheden moeten gelijk zijn. De COP van een luchtwarmtepomp gemeten met A2 / W35 (dus een luchttemperatuur van 2 ° C en verwarmingswater tot 35 ° C) is lager dan bij A7 / W35. Een vergelijking zou niet mogelijk zijn.

Welke installatie past bij mij?

De beslissing voor de juiste installatie is niet zo eenvoudig. Het gaat niet alleen om individuele behoeften of persoonlijke voorkeuren, zoals de keuze tussen fossiele en hernieuwbare energiebronnen. Het systeem moet eerder passen bij de omstandigheden van het huis en de verwarmingsbehoeften ervan. Bovendien moet het verwarmingssysteem economisch zijn en niet te klein en niet te groot gedimensioneerd. Onze vertegenwoordigers kunnen u helpen bij al deze onderwerpen.

Is er financiële steun voor het bouwen van mijn nieuwe verwarmingssysteem?

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Hoe vaak moet het verwarmingssysteem worden onderhouden?

Volgens het activiteiten besluit AB3.2.1. is regelmatige en correcte inspectie, bediening en onderhoud van een verwarmingssysteem een van de verplichtingen van de betreffende exploitant. De bediening, het onderhoud en de inspectie van een verwarmingssysteem kunnen echter niet door de gebruiker zelf worden uitgevoerd, maar zijn de verantwoordelijkheid van een verwarmingsspecialist. Eigenaren kunnen dit feit ook vastleggen in een onderhouds of service contract. Dit omvat meestal een jaarlijkse controle van het verwarmingssysteem inclusief alle noodzakelijke maatregelen zoals schoonmaken of reparaties.

Welke financieringsprogramma’s zijn er voor verwarmingssystemen in nieuwe gebouwen?

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Op alle Weishaupt solar installaties en warmtepompen tot 70kW kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de site van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Waar heb ik de berekening van mijn Seizoenprestatiefactor (SCOP) voor nodig?

Met de SCOP-calculator kunt u snel en eenvoudig de seizoenprestatiefactoren van uw Weishaupt warmtepompen in uw gebouw berekenen. Hiermee kun je enerzijds financiering aanvragen en anderzijds zie je hoe efficiënt je systeem is.
De jaarlijkse prestatiefactor geeft de totale opgewekte warmte in een jaar weer in verhouding tot de totale elektrische energie. Een jaarlijkse prestatiefactor van 4 betekent bijvoorbeeld dat binnen een jaar vier eenheden verwarmingsenergie worden geleverd uit één eenheid aandrijfenergie en drie eenheden omgevingsenergie.

Waar heb ik de geluidscalculator voor nodig?

Om het geluidsniveau van een lucht / water-warmtepomp met een maximaal verwarmingsvermogen van 35 kilowatt te bepalen, heb je de geluidscalculator van de Federale Vereniging van Warmtepompen nodig.
De maximale geluidsemissies, gemeten in dB (A), zijn voor verschillende gebiedscategorieën gespecificeerd in de “NEN5077”. Hierin staan de volgende waarden vermeld:
Lar,LT op de gevel van woningen 45 dB(A) tussen 07.00 tot 19.00 uur,
Lar,LT op de gevel van woningen 40 dB(A) tussen 19.00 tot 23.00 uur,
Lar,LT op de gevel van woningen 35 dB(A) tussen 23.00 tot 07.00 uur.
Weishaupt-warmtepompen die buitenshuis worden geïnstalleerd voor een eengezinswoning, vallen onder deze eis op een afstand van 5 meter.