Warm water op elk moment. Door gecontroleerde circulatie.

De Weishaupt circulatiestations.

Hygiëne en veiligheid boven alles. Bij een centrale bereiding van sanitair warm water moet er in grootschalige installaties omwille van hygiëne een warmwatercirculatiesysteem ingebouwd worden.Ook omwille van efficiëntie is het zinvol bij hoge circulatiewarmteverliezen het circulatiesysteem buiten het energie-opslagvat  van energie te voorzien.Met de Weishaupt circulatiestations circuleert het warm water continu in het systeem en staat daardoor altijd de nodige temperatuur ter beschikking. Bovendien wordt er door temperatuurcontroles verzekerd dat zowel kalkafzetting in de leidingen als onnodige energieverliezen vermeden worden.

Documentatiefolders.
Gedetailleerd, uitgebreid, interessant.

Veelgestelde vragen over: Sanitair-water-systemen