Per 1 april 2021 gelden er regels voor de maximale geluidsproductie van buitenunits van o.a. warmtepompen

Wat zijn de nieuwe geluideisen voor warmtepompen?

Per 1 april 2021 zijn er nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Warmtepompen en airco’s van woningen en woongebouwen mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Specifiek komt het erop neer dat de geluidsdruk van de warmtepomp tussen 19:00 en 7:00 uur maximaal 40 decibel mag bedragen op de ‘verblijfsruimte’ van de buren, een erfgrens of bij het eerste geopende raam van de buren. Overdag ligt het maximum hoger, namelijk 45 decibel.

Waarom deze aanscherping?

De rijksoverheid zegt hierover: met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

Hoe bereken je of de buitenunit aan de norm voldoet?

Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool laten opstellen. Let wel op met het gebruik hiervan en het invullen van de gegevens, de geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie.

De Rijksoverheid zegt hierover: de warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40dB niet worden overschreden.

Zijn er wel warmtepompen met buitenunits die aan de norm voldoen?

Ja, die zijn er, maar niet veel in de markt. De Weishaupt Bi-block warmtepomp voldoet op de bron al nagenoeg aan de geluidseis, met een maximum van 42dB. Hierdoor is er voldoende speling om aan de norm te kunnen voldoen. Op anderhalve meter afstand van de module produceert de warmtepomp maximaal 35db, ver onder de norm. Doordat Weishaupt deze extreem stille warmtepomp al eerder heeft ontwikkeld loopt Monarch voor op deze nieuwe wetgeving met dit aanbod.

Wat als de warmtepomp zelf niet aan de norm voldoet? 

Naast geluidsarme buitenunits (zoals de Weishaupt Bi-Block) zijn er andere oplossingen te bedenken, zoals het plaatsen van de buitenunits op een dak of het toevoegen van een omkasting.

Monarch levert naast de Bi-Block ook splitunitsystemen van Weishaupt. Met de splitunites hebben wij, net als andere fabrikanten, een grotere uitdaging om aan de nieuwe eis te voldoen. Daar zijn wel oplossingen voor te bedenken, bijvoorbeeld door de buitenunit op een strategische plek te plaatsen, of in een buitenkast. Nadeel van het laatste is wel dat het rendement daarmee daalt.

De systemen van Monarch hebben ieder hun eigen voor- en nadelen. De Bi-Block module is iets groter dan bijvoorbeeld een splitunit. Hoe groter het apparaat, hoe stiller. In de praktijk merken wij vaak dat de eigenaar het formaat en geluid van de pomp niet snel als overlast zal ervaren, maar dat de buren hier wel scherper op zijn. Daar wordt in de ontwikkeling rekening mee wordt gehouden. De Weishaupt warmtepompen behoren tot de stilte in de markt en zo is de Bi-Block voorzien van lamellen. Want wie de ventilator niet ziet draaien, heeft ook veel minder snel in de gaten dat het systeem geluid maakt.

Een andere oplossing is, indien mogelijk, te kiezen voor een ander soort warmtepomp, zoals de grond/water warmtepomp. Weishaupt grond/water-warmtepompen gebruiken de energie uit de grond voor verwarming of koeling. Dit gesloten systeem behoort tot de stevigste, stilste en efficiëntste warmtepompsystemen en kan met vermogens van 6 tot 130 kW voor verschillende gebouwtypes worden gebruikt.

Wat te doen?

Het zoeken van een goede combinatie van installateur en merk warmtepomp is ten zeerste aan te raden. Een goede installateur komt met advies op maat en een berekening van het geluid en zal de warmtepomp zo installeren zodat aan de norm wordt voldaan.

Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een warmtepomp een berekening te maken van de maximale geluidsproductie op basis van de rekentool en handleiding van de Rijksoverheid.

Voor de Weishaupt warmtepompen kunnen de volgende waarden worden gebruikt in de berekening:

Geluidsvermogen volgens ErP

Max. geluidsvermogen bij dag bedrijf

Max. geluidsvermogen bij geluidsarme werking

Tonaliteit 

Weishaupt  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
WBB 12  46 56 46 Niet hoorbaar
WBB 20 52 63 52 Niet hoorbaar
WWP LS 8 60 60 58 Niet hoorbaar
WWP LS 10 61 61 60 Niet hoorbaar
WWP LS 13 65 65 60 Niet hoorbaar
WWP LS 16 65 65 60 Niet hoorbaar