Wat betekent COP?

Wanneer er bij warmtepompen gesproken wordt over een COP (Coefficient Of Performance), dan bedoelen we het zogenaamde prestatiecijfer, dat de prestatie van een warmtepomp onder gestandaardiseerde condities aangeeft. Het is echter geenszins gelijk te stellen met de SCOP, de seizoens prestatiefactor, die betrekking heeft op de efficiëntie van het totale systeem in het individuele gebouw. Om de prestatiecijfers en dus warmtepompen vergelijkbaar te maken, moeten de basiseisen identiek zijn. D.w.z. de meetstandaard en de meetomstandigheden moeten gelijk zijn. De COP van een luchtwarmtepomp gemeten met A2 / W35 (dus een luchttemperatuur van 2 ° C en verwarmingswater tot 35 ° C) is lager dan bij A7 / W35. Een vergelijking zou niet mogelijk zijn.