Hoe kan een Weishaupt solarsysteem het beste worden gebruikt?

Er zijn twee verschillende manieren om een Weishaupt solar installatie te gebruiken.
Voor warmwaterondersteuning: Voor een goede zonne-opbrengst is een exacte zuidoriëntatie van het collectoroppervlak met een dakhelling van 45 graden optimaal. Maar slechts in zeldzame gevallen kan aan beide vereisten tegelijkertijd worden voldaan. Afwijkingen worden gecompenseerd door het collectoroppervlak te vergroten.
Voor verwarmingsondersteuning: voor een zonnesysteem met extra verwarmingsondersteuning is een aparte planning van de collectorgrootte en de benodigde zonne-opslagtank noodzakelijk. Door de grotere warmtevraag door de extra verwarmingsondersteuning zijn het collectorveld en de zonne-energieboiler groter gedimensioneerd. Dit resulteert in een zonnedekkingsgraad voor verwarming en warm water van maximaal 30%, wat betekent dat de verwarmingskosten tot 30% kunnen worden verlaagd.